Družina Okićke Vrane

Družinu „Okićke vrane“ čine sljedeće patrole:

  • patrola mlađih izviđača „Svarožić“ (4. i 5. razredi) – 4 člana
  • patrola mlađih izviđača „Jarilo“ (6. razredi) – 15 članova
  • patrola starijih izviđača „Perun“ (7. i 8. razredi) – 18 članova
Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa