Odred je osnovan 14. rujna 2018. godine u Svetom Martinu pod Okićem.

Potekao je iz družine “Okićke vrane” koja djeluje pri Osnovnoj školi Mihaela Šiloboda od 2008. godine, prvo kao dio IO “Sava” (Zagreb), a od 2013. kao dio OI “Kamengrad” (Koprivnica).

U sklopu odreda djeluju 4 sekcije:

  • Družina “Okićki ježevi”,
  • Družina “Okićke vrane”,
  • Klub istraživača i rovera “Okićki risovi”,
  • Klub brđana “Okićki medvjedi”.